Eteläpohjalaiset Kylät ry:n tavoite

Maakunnallinen kyläyhdistysten yhteenliittymä aktivoi kylien toimintaympäristöä huomioimaan toimissaan kylien kehittämisen ja toimii kylätoiminnan alueellisena eduntekijänä.

Maakunnallinen kylien kehittämistavoite

Toimissaan jäsentynyt kyläyhteisö
pitkäjänteisessä vuorovaikutuksessa kunnan ja
muiden alueen toimijoiden kanssa lisää
kylän viihtyvyyttä ja vetovoimaa sekä edistää
yksilön toimeentuloa ja elämänlaatua.

Eteläpohjanmaan kylien kehittämisstrategia 2007 - 2013

www.epliitto.fi/upload/files/Kylastrategia.pdf

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n omat toimenpiteet

Ohjelmallisen kylien kehittämisen koordinointi, alueellisen kyläohjelman päivittäminen ja sen hankkeistaminen yhdessä paikallis- ja aluehallinnon kanssa

Eri toimijatahojen poikkihallinnollinen (horisontaalinen) yhteistyö kylässä, seudullisesti, maakunnassa ja kansallisesti.

Kylien yhdistysten yhteistyönä laatiman kyläsuunnitelman ja sen toteuttamisen seuranta ja tukeminen yhteistyössä hallinnon kanssa

Kylätoiminnasta tiedottaminen sekä uusien viestintävälineiden hankkiminen ja niiden käytön edistäminen 5. Hyvien käytäntöjen markkinointi ja osaamisen jakaminen

Keskeiset toimenpiteet kylienkehittämisohjelmassa

Läheisyysperiaatteen mukainen kylätoiminnan huomioiminen ja kylien mukanaolo ohjelmallisessa kylien kehittämisessä

Kylän oman toiminnan jäsentyminen ja yhteistyön edistäminen kylässä sekä muiden kylien, kunnan, seutukunnan ja maakunnan kanssa

Koulutuksen, opintokäyntien ja seminaarien järjestäminen kylille

Kyläsuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen sekä kylien hankkeiden seuranta

Neuvotella laajempien hankkeiden rahoituksesta ja varmistaa eri toimijatahojen mukanaolo hankkeissa

Järjestää hankkeiden arviointikokouksia ja -seminaareja

Organisoida hankkeiden ja toimijatahojen osallistumista messuille, tapahtumiin ja seminaareihin

Työstää hankeaihioita ja rahoitusvalmisteluja.

Kyläohjelman toteuttaminen sekä kehittämisohjelmien markkinointi ja yhteistyö

Etusivu

Etusivu

Eteläpohjalaiset Kylät ry

Eteläpohjalaiset Kylät ry

Säännöt

Säännnöt

Hallitus

Hallitus

Investoinnit

Investoinnit
Hankkeet
Sanahaku

Vuoden kylä

Vuoden kylä
Hakemuslomake

Yhteistyökumppanit

Yhteystyökumppanit

Yhteystiedot

Yhteystiedot
info@epk.fi
0400 123 456